Your Image

Prague CRQH Level 2.

December 7th to 10th, 2023.

Delve into the depths of emotional well-being, integrate the soul spirit with the personality-ego, and uncover the secrets to nurturing and treating individuals of all ages.

From clearing core-wounds to advanced embodiment protocols, you will explore pathways to unification of body, mind, and soul-spirit, promoting spiritual acceleration and preventing self-sabotage.

You will also venture into the realm of physical well-being, where energetic cranial-sacral balancing and cutting-edge solutions for extremity pain and range of motion take center stage.

Students in Level 2 will learn the art of:

✅ 24 additional ways to access the “priority stressors” necessary to get a person out of survival mode and into an innate whole-person healing state.

✅ Unleash the power of your authentic identity and embrace your true self to be unapologetically YOU, disentangled from the key others in your life.

✅ Unblock and embody your true power, purpose and mission.

✅ Unleash 7 powerful ways to reprocess the lower frequencies, feelings and unknown negative beliefs that deeply activate innate healing of symptoms.

✅ Intermediate principles to resolve the often-hidden stress, trauma, and epigenetic and other lifetime trauma and karmic carryover causes.

✅ Tap into the cellular, mental, emotional and spiritual healing power to get clients/patients above and beyond results considered miraculous to many.

Dr. Doug can't wait to see you there!

7. až 10. prosince 2023.

Ponořte se do hlubin emocionální pohody, integrujte duši Ducha s osobnostním egem a odhalte tajemství péče o jedince všech věkových kategorií a jejich léčby.

Od čištění jádra bolesti (rány, traumatu) / příčiny až po pokročilé protokoly ztělesnění, prozkoumáte cesty ke sjednocení těla, mysli a duše-ducha, podpoříte duchovní růst a zabráníte sebe-sabotáži.

Vydáte se také do sféry fyzické pohody, kde se do centra pozornosti dostává energetické kranio-sakrální vyvažování a špičková řešení bolesti končetin a rozsahu pohybu.

Studenti úrovně 2 se naučí:

✅ Nalezení a vyčištění konkrétních příčin (jádro problému)

✅ Pokročilé protokoly ztělesnění (Ducha, duše a další).

✅ Integrace osobnostního ega a duše, aby se zabránilo sebe-sabotáži, vytvořilo se sjednocení těla, mysli a duše, duchovní růst.

✅ Pokroky v řešení bolesti končetin a rozsahu pohybu.

✅ Vydáte se také do sféry fyzické pohody, kde se do centra pozornosti dostává energetické kranio-sakrální vyvažování, vyvažování čelisti/TMJ a špičková řešení bolesti končetin a rozsahu pohybu.

Dr. Doug se nemůže dočkat, až vás tam uvidí!

Contact Information

Coupon

[[coupon_message.text]] [[cart_coupon.text]]

Payment Methods

Apple Pay selected.

Another step will appear to securely submit your payment information.

Google Pay selected.

Another step will appear to securely submit your payment information.

Subtotal:
[[checkoutContext.order.invoice.subtotal | currency]]
Tax:
[[checkoutContext.order.invoice.tax | currency]]
Shipping:
[[checkoutContext.order.invoice.shipping | currency]]
Discounts:
-[[checkoutContext.order.invoice.discount | currency]]
Total:
[[checkoutContext.order.invoice.total | currency]]
[[subscriptionsByProductId[checkoutContext.order.invoice.items[0].product_id].plan_description]]